Plaćate li previsoku stanarinu?
Povratite svoj novac!

Image
Image

1.

Jednostavno ispunite formular.

2.

Uskoro ćemo stupiti u kontakt sa Vama.

3.

Vaši zahtevi će biti ispunjeni. Bez rizika za Vas.

4.

Štedite gotovinu svakog meseca.

Poznati iz

Client 5
Client 6
Client 2
Client 3
Client 4
Client 7
Client 1
Client 8

Miete Runter finansira i organizuje za stanare u staroj gradnji izvršenje pravnih zahteva za povrat previsoke stanarine i smanjenje stanarine za preostali period ugovora o zakupu stana. Ponuda važi za vreme trajanja zakupodavnog odnosa i nakon isteka istog. Miete Runter sarađuje sa stručnjacima za stanarsko pravo koji savetuju, podržavaju i zastupaju naše klijente tokom čitavog procesa.

Miete Runter snosi celokupan rizik troškova postupka. To takođe uključuje troškove sudskih veštaka i advokata. Korisnici naših usluga ne snose apsolutno nikakav finansijski rizik!

Zašto angažovati Miete Runter?

Naravno, možete i sami da proverite Vašu stanarinu, pri čemu biste trebali da saznate da li:

  • plaćate previsoku stanarinu,
  • koliko Vaši zahtevi iznose (stari kao i novi) i
  • koje rokove morate ispoštovati.

U sledećem koraku podnosite zahtev sa svim potrebnim dokumentima sudu ili arbitražnom sudu. Postoji rizik da ćete morati platiti visoke troškove procesa, kao npr. sudske takse, troškove advokata i veštaka.

Mi preuzimamo rizik za Vas, snosimo sve troškove i angažujemo stručnjake za izvršenje Vaših zahteva.